' ' '
 
Gyermekbiztonsági akcióterv
Előzmények
Kritikus területek
Gyermekbiztonsági tanács
Gyermekbiztonsági jelentés
 
Rendelje meg a DVD-t:
 

Balesetmegelőzés/Szakembereknek

Kritikus területek

Az elmúlt évek során a magyar gyermekek és fiatalok véletlen baleset miatti halálozása csak szerény mértékben csökkent. Meghatároztuk azokat a területeket, melyek kedvező irányú befolyásolásával fel lehetne gyorsítani a javulás tempóját.

Közlekedésbiztonság

A közlekedésbiztonság területén jelentős erőforrásokat fordított az ország a helyzet javítására, ami a gyermekek és fiatalok közlekedésbiztonságát az elmúlt évig csak igen szerény mértékben javította. A 2008-as évben bevezetett új törvényi szabályozás (objektív tulajdonosi felelősség, zéró alkohol tolerancia) és annak szigorú betartatása következtében az elmúlt évben számottevően csökkent a halálozás. Előre látható azonban, hogy az eredmények fenntartásához, továbbfejlesztéséhez a gyermekeket és fiatalokat védő komplex megelőzést folytatni, javítani kell.

Otthonbiztonság

A balesetek szempontjából különösen veszélyeztetett kisdedek nem-közlekedési balesetei szinte teljes egészében otthonukban, vagy annak közvetlen környékén következnek be. Serdülőkorban 2006-ban Magyarországon az egészségügyi ellátást igénylő balesetet szenvedett lányok 37,2%-a, a fiúk 23,9%-a otthonában sérült meg.

Gyermekintézmények biztonsága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009 évi nyilvántartása szerint a közoktatási intézményekben évente mintegy 6000 baleset fordul elő. Az óvodások leggyakrabban az udvaron, az iskolások testnevelésórán, a sportfoglalkozásokon illetve szünetben sérülnek meg. A kollégiumok, gyermektáborok, a gyermekeket ellátó egészségügyi intézmények is a balesetek lehetséges helyszínei.

Játék, szabadidő, sportbiztonság

A gyermekek és fiatalok egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele a játék, a sport. Bár kevés pontos adattal rendelkezünk a játék, szabadidő, sportolás közben bekövetkező balesetek gyakoriságáról, hozzánk hasonló fejlettségű országok adatai mutatják, hogy a kórházi ellátást igénylő sérülések igen magas hányadát képviselik. Nagy Britanniában 2002-ben 117588 főre becsülték a sportsérülés miatt, 67958-ra a szabadidőközpontokban és szórakozóhelyeken bekövetkezett gyermeksérüléseket.

Koordináció, értékelés, monitorozás

Eredményes baleset-megelőzés elképzelhetetlen multiszektoriális együttműködés nélkül. Bár az együttműködés a szakemberek között már megindult, annak folyamatos koordinálása a siker egyik előfeltétele. Ugyanakkor nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi szinten is kevés példa van a komplex, országos gyermek- és ifjúkori baleset-megelőzés monitorozására, értékelésére. Ezért szükséges a követező években külön figyelmet fordítani a koordináció, értékelés, monitorozás fenntartható kereteinek kialakítására.

Kapcsolat - Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2012 - Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net